Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Nguyen24/Female/Norway Recent Activity
Deviant for 8 Years
Needs Core Membership
Statistics 60 Deviations 1,443 Comments 15,057 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

Watchers

deviantID

Nixle
Nguyen
Norway
Current Residence: bergen
Favourite genre of music: v.k - J- rock , Pop, R&B, K-pop
Favourite style of art: EVERYONE!
Favourite cartoon character: Kuromi
Interests

AdCast - Ads from the Community

×

Comments


Add a Comment:
 
:iconddave90:
DDave90 Featured By Owner Feb 12, 2016  Hobbyist General Artist
wow keep up the good work. im impressed! hope to see more from you! see you arround!
Reply
:iconnixle:
Nixle Featured By Owner Feb 17, 2016
thanks man.. see u 
Reply
:iconlekidsolitaire:
lekidsolitaire Featured By Owner Jul 21, 2015  Student Filmographer
I like your art!
Reply
:iconnixle:
Nixle Featured By Owner Jul 24, 2015
thank you so much.. I appreciate that!
Reply
:iconkindreflection:
KindReflection Featured By Owner Aug 20, 2014
I think I'm just going to Watch your profile.
Reply
:iconyezz123yezz:
yezz123yezz Featured By Owner Mar 7, 2014
niggi!! how UU doing? har du kommet noe lengre på påfuglen? :D
Reply
:iconnixle:
Nixle Featured By Owner Mar 10, 2014
Im doing great!! :) jeg er ferdig med skissene, skal begynne å fargelegge dem. hva med deg ? ferdig med å tegne russebilen?
Reply
:iconyezz123yezz:
yezz123yezz Featured By Owner Mar 10, 2014
mhm, eller gad ikke mer.. Kult tror forresten jeg går forbi der den frisørsalongen er når jeg er på vei til skolen, blir kult å se hvordan d blir! Går fint, mye jobb å mye skole .__. men me får finne på noe snart d!
Reply
:iconnixle:
Nixle Featured By Owner Mar 11, 2014
Jeg skjønner hva du mener, jeg har nesten lyst å gi opp selv og! Jeg viste ikke at du gikk på skole. Hvilken skole går du på nå? ja, vi må finne på noe with the gang asap!!!! 
Reply
(1 Reply)
:iconthaiix:
Thaiix Featured By Owner Mar 1, 2013  Student Digital Artist
do you take request?
Reply
Add a Comment: